GYF ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular

Gayrimenkul Yatırım Fonu (GYF) nedir?

GYF’ler, nitelikli yatırımcılardan toplanan birikimleri profesyonel portföy yöneticileri tarafından detaylı piyasa araştırmalarına dayanarak yöneten kurumsal yapılar. Fonlar güvenilir yapısıyla yatırımı korurken, gayrimenkul bazlı Yatırım Getirisi de sağlar.

Kimler GYF’lere yatırım yapabilir?

Nitelikli yatırımcı olarak tanımladığımız yatırımcılar fona yatırım yapabilir. Nitelikli yatırımcı; SPK düzenlemeleri çerçevesinde en az 1 milyon Türk Lirası tutarında nakit veya likit varlığı olan gerçek kişi veya tüzel kişidir.

GYF’lerin yapısı güvenilir mi?

GYF’ler SPK’nın denetimi altında kurulmuş son derece güvenli sistemlerdir. Portföydeki gayrimenkuller tapuda fon adına tescil edilir ve portföyündeki gayrimenkuller hiçbir surette rehnedilemez haczedilemez. Bu da yatırımlara büyük bir güvence sunmaktadır. Aynı zamanda fona yatırılan paralarda portföy yönetim şirketinde değil SPK tarafından yetkilendirilmiş Saklamacı Bankaya gönderilerek yatırımlara yönlendirilir.

GYF’lere nasıl yatırım yapabilir?

Fon’lar Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemesine ve kontrolüne tabi Portföy Yönetim Şirketleri (PYŞ) tarafından kurulmaktadır. Nitelikli yatırımcılar fonun kurucu şirketi olan portföy yönetim şirketinde hesap açmak ve fon katılma belgesi almak suretiyle ilgili fona yatırım yapabilirler.

GYF’lerin belirli bir süresi var mı?

Fonlar süreli veya süresiz olarak kurulabilmektedir. Fenercioğlu Gayrimenkul Yatırım Fonlarının süresi 5+5 yıldır. Ancak, satın alınan arsaların değerini bulması ve Fon bitiş tarihinden önce satılması halinde yatırımcılara temettü dağıtma veya çıkma imkânı verilebilir.

GYF’lerin avantajları nelerdir?

Profesyonel yönetim, kamu gözetimi ve denetimi, ölçek avantajı ve operasyon kolaylığı gibi avantajlar sunmanın yanı sıra farklı lokasyonlarda çeşitli gayrimenkullere yatırım yapma imkânı da sağlıyor. Aynı zamanda bireysel yatırımcı olarak erişimi zor kira getirili ticari gayrimenkullere fon vasıtasıyla yatırım yaparak getirilerine ortak olunabilir.

GYF’lerin GYO’lardan farkı nedir?

GYO’lar halka açık ve payları borsada işlem gören tüzel kişiliğe sahip anonim şirketlerdir. GYF’ler ise tüzel kişiliği olmayan gayrimenkul veya gayrimenkule dayalı haklara yatırım yapan yatırım araçlarıdır. Bir şirket yapısına sahip GYO’da yatırımcılar şirketin yönetimine doğrudan etki yapabilmekte iken GYF’lerde yatırımlar tamamen profesyonel fon yöneticileri (yatırım komitesi) tarafından yönetilir.

Fenercioğlu GYF’lerinin yatırım strateji nedir?

Kıyı bölgeleri Türkiye’de gayrimenkul yatırımı için en çok tercih edilen alanların başında gelmektedir. Fenercioğlu Gayrimenkul Yatırım Fonları ile hızla gelişen sahil şeridinin sunduğu fırsatlara, bu yatırım aracında çeşitli vergi avantajlarıyla ortak olabilirsiniz.

Fenercioğlu GYF’lerin hangi gayrimenkullere yatırım yapar?

Fenercioğlu fonları yatırım portföyü, bir dizi sektördeki projeleri içermekte ve büyüme potansiyeli taşıyan çeşitli varlıkları içinde barındırmaktadır.
Fenercioğlu Arsa Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun ana stratejisi arsa yatırımlarına odaklanarak arsa alım-satım işlemleri ile getiri elde etmektir. Fenercioğlu Karma Gayrimenkul Yatırım Fonu, arsa da dahil olmak üzere konut, ofis, dükkân gibi çeşitli gayrimenkullere yatırım yapmaya odaklanır.

Fenercioğlu GYF’lerde gelir/kazanç nasıl oluşur?

Fenercioğlu fonlarına yatırımda üç seviyede gelir hedeflemekteyiz. Birincisi gayrimenkullerin alış ve satış fiyatı arasındaki kar üzerinden getiri hedeflemekteyiz. İkincisi konut, dükkân ve ofis gibi gayrimenkullerden elde edilen kira gelirleri. Üçüncüsü yıl sonu yapılan değerlemelerdeki değer artışı.

Yabancı yatırımcılar açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

GYF’ler özellikle Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar için önemli fırsatlar sunmakta. Yabancı yatırımcılar bir anlamda devletin sağladığı güven ortamında (SPK denetiminde) kurumsal bir yönetim anlayışı ve vergi avantajı ile fonlara yatırım yapabilirler.
Ayrıca hukuki düzenlemeler çerçevesinde yabancıların gayrimenkul edinimlerine ilişkin birtakım sınırlamalar, yabancı yatırımcıların fon sistemine dahil olmaları ile bertaraf edilmektedir.

GYF’lere yatırım yapmak suretiyle Türk Vatandaşlığı alınır mı?

Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancı yatırımcılar için GYF’ler büyük avantajlar sunmaktadır. En az 500.000 USD değerinde fona yatırım yapılması ve katılma paylarının 3 yıl elde tutulması şartıyla alınan uygunluk belgesi ile doğrudan vatandaşlık başvurusunda bulunulmakta. Ayrıca Fon sistemi sayesinde tapudaki gayrimenkul edinimindeki kısıtlamalar, tapu devi, faturalar, mülk yönetimi gibi operasyonel süreçler bertaraf edilmiş olmakta.