Yapı Malzemesi Laboratuvarı

Yapı Malzemeleri Laboratuvarı‘nda tüm beton deneyleri, çimento, agrega, kimyasal ve mineral katkı deneyleri güvenilir ve bilimsel şekilde yapılmasını sağlamaktır.

Yapının inşası süresince, inşaata ait agrega, çimento, alt yapı, beton ve zemin deney ve uygunluk kontrollerini laboratuar ortamında, inşaat mühendisi ve inşaat teknikeri gözetimi altında yapan kişidir.