Gayrimenkul Yatırım Fonu (GYF) Nedir?

GYF’ler, Portföy Yönetim Şirketleri (PYŞ) bünyesinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) izniyle kurulur.
Sermaye piyasa kurulu 02/11/2023 tarihli 2023/67 sayılı bülteninde şirketimiz adına 2 adet gayrimenkul yatırım fonu kurulduğunu onaylamıştır.

Gayrimenkul Yatırım Fonları;

  • Nitelikli gayrimenkul yatırımcısının sermaye piyasalarına katılımını sağlamak üzere oluşturulmuştur.
  • Tapuda doğrudan taşınmaz edinebilirler.
  • Portföyündeki taşınmazların listesi veya yatırımcıların listesi kamuya açıklanmaz.
  • Fon malvarlığına icra takibi yapılamaz, rehnedilemez.
  • Yılda en az bir kez bağımsız denetim raporuna tabidir. SPK tarafından düzenli olarak denetlenir.
  • Yatırımcılar, yatırım yaptıkları para oranında, Fonun getirisine ortak olurlar.

Avantajları Nelerdir?

Büyük bir gayrimenkulün getireceği kazanca küçük oranlarda yatırımla ortak olma imkanı sağlar.

Enflasyona yenilmez

Vergi Avantajları (% 0 Stopaj)

Döviz bazında getiri hedefi

Arsaların satışıyla Fon varlıkları likiditeye dönüştürülebilir

Kamu gözetimi ve denetimi

Devredilebilir & Mirasa konu edilebilir yatırım araçlarıdır

Fenercioğlu A.Ş., yatırım portföyünü çeşitlendirmek ve finansal büyümeyi sürdürmek amacıyla stratejik bir yaklaşım benimsemektedir. Şirketimizin yatırım portföyü, bir dizi sektördeki projeleri içermekte ve büyüme potansiyeli taşıyan çeşitli varlıkları içinde barındırmaktadır.

Fenercioğlu A.Ş.’nin yatırım portföyü, inşaat sektöründeki uzmanlığını yansıtan kendi konut projelerini içermektedir. Bu projeler, şirketin kalite ve güvenilirlik ilkelerini temsil ederken aynı zamanda kararlı bir gelir kaynağı sağlar. Ayrıca, inşaat sektörü dışında da yatırımlarımız bulunmaktadır. Bu, şirketin büyüme stratejisinin bir parçası olarak farklı sektörlerde fırsatları keşfetmek ve riski dağıtmak amacı taşır.

Fenercioğlu A.Ş., yatırım portföyünü dikkatle yönetir ve düzenli olarak gözden geçirir. Bu, yatırımın uzun vadeli sürdürülebilirliği için kritik önem taşır. Portföy yönetimi, finansal hedeflerimize ulaşma yolunda bize rehberlik ederken, aynı zamanda yatırımcılarımıza değer yaratma konusundaki taahhüdümüzün bir yansımasıdır.

Fenercioğlu A.Ş., yatırım portföyü yönetiminde stratejik bir vizyonla hareket eder ve gelecekteki fırsatları değerlendirmek ve büyümek için uygun pozisyonlarda bulunmayı sürdürür. Bu, şirketimizin finansal gücünü artırarak müşterilerimize ve paydaşlarımıza daha fazla değer sunma kapasitesini yükseltmemize olanak tanır.